Xây dựng Huế năng động luôn luôn mới

Trên cơ sở lộ trình đã vạch ra, những thành tựu đạt được sẽ là động lực để chính quyền và người dân chung tay xây dựng, sớm đưaThừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP