Xây dựng thương hiệu nấm ăn

Hơn 300 hộ dân của 6 huyện, thị tại Thừa Thiên Huế tham gia sản xuất nấm sò, linh chi... từ nguồn giống sản xuất của Trung tâm tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP