28/04/2016 - 14:18

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định 2 năm qua không có tham nhũng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần nghiên cứu, phân tích rõ tình hình, thông tin cụ thể, chính xác, việc gì chưa làm tốt nghiêm túc cần nhìn nhận, rút kinh nghiệm và không bảo thủ đối với những dư luận xung quanh việc đào tạo tiến sĩ.

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trong buổi làm việc với lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Ảnh: T.L)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa có buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để nắm bắt tình hình thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của đơn vị.

Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định, trong 2 năm qua (2014-2015) đã tiến hành thanh tra, kiểm tra kỷ cương hành chính tại 7 đơn vị trực thuộc. Nhìn chung, các đơn vị không có khiếu nại, tố cáo phải giải quyết và không phát hiện tham nhũng. Chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động tốt và đã được xây dựng các quy chế chi tiêu, mua sắm tài sản và quản lý tài sản công.

Ngoài ra, trong quý 1/2016, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã lập và triển khai 2 kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại 9 đơn vị; kế hoạch Thanh tra nhân dân tại 12 đơn vị trực thuộc.

Đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị Viện cần nghiên cứu ban hành quy chế mới về hoạt động nghiên cứu khoa học, chế độ phụ cấp, lương và sắp xếp lại một số đơn vị cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, chuyên sân.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần đặt hàng với các nhà khoa học một đề tài cấp nhà nước hoặc cấp bộ, đánh giá về nhu cầu, yêu cầu của việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn hiện nay; trong đó, đưa ra các kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho công tác đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ từ nay đến năm 2020.

Đối với thông tin dư luận trong thời gian qua phản ánh về công tác đào tạo tiến sĩ, theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, ông Đặng Công Huẩn cho rằng, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần nghiên cứu, phân tích rõ tình hình, thông tin cụ thể, chính xác, việc gì chưa làm tốt nghiêm túc cần nhìn nhận, rút kinh nghiệm và không bảo thủ.

Ông Huẩn cho biết sau buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ sẽ xem xét có văn bản hướng dẫn riêng cho hoạt động thanh tra trong lĩnh vực nghiên cứu đặc thù như của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để thực hiện.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP