16/02/2012 - 16:00

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2012

TTH - Ngày 16 và 17/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nghiệp vụ và triển khai công tác năm 2012 về kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự.

Hội nghị tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, đồng thời triển khai công tác kiểm sát việc giải quyết các lĩnh vực nói trên trong năm 2012. Trong đó, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát...

Quỳnh Anh
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP