Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

25/01/2011 - 21:09

Việt kiều có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ổn định, lâu dài tại Việt Nam?

TTH - * Gia đình tôi, gồm: chồng (người Đức) và các con đăng ký thường trú ở Đức. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhập quốc tịch Đức và cũng chưa mất quốc tịch Việt Nam (VN). Vừa qua, tôi về VN 4 tháng, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi sang Nhật công tác rồi về lại Đức hơn 2 tháng và mới trở lại VN cách đây 6 ngày. Vậy, tôi có quyền sở hữu nhà (QSHN) ở gắn liền với đất, do mẹ tôi tặng cho tôi hay không? Ngoài nhà ở mẹ cho, tôi có được mua thêm nhà không? Điều kiện thời gian cư trú tại VN tính như thế nào? (Một bạn đọc).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 126 Luật Nhà ở và khoản 1, điều 121 Luật Đất đai (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009), được hướng dẫn tại khoản 1, điều 65 cũng như điểm a, khoản 2, điều 66, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (NĐ 71) thì người có quốc tịch VN định cư tại nước ngoài nếu được cơ quan có thẩm quyền của VN cho phép cư trú từ ba tháng trở lên thì có QSHN ở gắn liền với đất ổn định, lâu dài tại VN (không hạn chế số lượng) thông qua hình thức mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở hoặc được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở trong dự án phát triển nhà ở của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (đối với dự án tại các khu vực được phép chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai) để người mua xây dựng nhà ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình tại VN.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 66 NĐ 71, bà phải có hộ chiếu VN còn giá trị. Trường hợp bà mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ chứng minh còn quốc tịch VN theo quy định của pháp luật VN hiện hành về quốc tịch, như: Giấy khai sinh. Trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch VN thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch VN của cha mẹ; giấy chứng minh nhân dân; giấy xác nhận có quốc tịch VN, do Đại sứ quán Đức hoặc Sở Tư pháp nơi bà cư trú tại VN cấp.
Đối với điều kiện cư trú, bà phải có các giấy tờ chứng minh theo quy định tại điều 67 NĐ 71, cụ thể: Nếu mang hộ chiếu VN thì phải có một trong các giấy tờ sau đây, do công an cấp xã nơi bà cư trú cấp:
a) Sổ tạm trú;
b) Giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú. Trường hợp này, bà phải có đơn đề nghị và xuất trình hộ chiếu tại cơ quan công an cấp xã khi đề nghị cấp giấy tờ nói trên. Thời hạn tối đa là ba ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, công an cấp xã có trách nhiệm cấp một trong các giấy tờ trên cho bà.
Nếu mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ sau đây, do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của VN cấp:
a) Thẻ tạm trú;
b) Có dấu chứng nhận tạm trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn tạm trú tại VN từ ba tháng trở lên.
Đối với khoản 1, điều 19 Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn NĐ 71 thì bà chỉ cần có giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại VN theo quy định (điều 67 NĐ 71) là đủ điều kiện về cư trú để được QSHN ở tại VN, không yêu cầu phải có thời gian cư trú thực tế (cư trú liên tục hoặc cư trú cộng dồn) từ ba tháng trở lên. Như vậy, thời gian cư trú là thời gian được xác nhận trong các giấy tờ nêu trên, không căn cứ trên thời gian bà cư trú thực tế tại VN.
      Bùi Vĩnh (ghi)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP