Kinh tế Kinh tế

24/06/2017 - 13:48

Việt Nam chi gần 2,7 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu

Trong 5 tháng đầu năm 2017, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam đạt gần 5,1 triệu tấn, trị giá gần 2,7 tỷ USD.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 5/2017 của Việt Nam đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 551 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại trong 5 tháng/2017 đạt gần 5,1 triệu tấn, trị giá gần 2,7 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng, nhưng tăng 30,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Xét về thị trường, xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 5 tháng/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với 2,12 triệu tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng 34,8% về trị giá; xuất xứ từ Hàn Quốc với 1,2 triệu tấn, trị giá 728 triệu USD, tăng 74,6% về lượng, tăng 111,8% về trị giá; xuất xứ Malaysia đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá 465 triệu USD, giảm 33% về lượng và giảm 14,9% về trị giá...

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2017 đạt 36,39 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng/2017 đạt gần 162,45 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 5/2017 đạt 17,93 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu 5 tháng/2017 đạt gần 79,98 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong tháng 5/2017 đạt gần 18,46 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu 5 tháng/2017 đạt 82,47 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5/2017 đạt 23,86 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng/2017 đạt 106,5 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 20,39 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước.

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP