Kinh tế Kinh tế

30/09/2022 - 15:28

Việt Nam xuất siêu 6,52 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022 

Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 13%, cả nước xuất siêu 6,52 tỷ USD.

Theo Vietnam+

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP