21/08/2015 - 16:06

Viết tiếp bản hùng ca

TTH - Phát huy truyền thống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, 40 năm sau ngày giải phóng đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) TP Huế không ngừng củng cố, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Chú trọng phát triển Đảng trong các lực lượng

Những năm qua, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế đã triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện nhằm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao về quân sự - quốc phòng (QS-QP). Đảng uỷ chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phối hợp với cấp uỷ địa phương chỉ đạo các chi bộ quân sự phường triển khai các chủ trương, giải pháp và chỉ tiêu về xây dựng Đảng, nhất là tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên trong các lực lượng.

Theo đó, chi bộ quân sự các phường tích cực tham mưu cho cấp ủy đưa vào nghị quyết, xác định rõ chỉ tiêu phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện; tích cực tìm nguồn bồi dưỡng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên (DBĐV) ở các tổ dân phố. Các đảng viên luôn bám sát đối tượng nguồn, tích cực giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp họ nhận thức rõ vị trí, vai trò của người đảng viên để nuôi dưỡng động cơ phấn đấu.

Với cách làm cụ thể và thiết thực, công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, DBĐV ở TP Huế đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, đã có 1.530 đảng viên (trong đó, dân quân 515 đảng viên, tự vệ 1.015 đảng viên), chiếm 27,45% lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) toàn thành phố.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố chỉ đạo thực hiện đúng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Hằng năm, cơ quan quân sự thành phố và các cơ sở đều hoàn thành nội dung học tập chính trị cho các đối tượng bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV; hướng dẫn các Ban CHQS 27 phường và các đơn vị tự vệ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS – QP địa phương, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ nhằm thống nhất về nhận thức và hành động. Các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với đối tượng, địa bàn, sát với nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị hiện có. Trong đó, tập trung huấn luyện nâng cao cho đội ngũ cán bộ các cấp, lực lượng dân quân cơ động, dân quân nòng cốt và lực lượng DBĐV.

Chiều ngày 21/8/1945, đơn vị tự vệ khu phố Phú Bình chiếm được vòng ngoài Mang Cá, hai tự vệ Đặng Văn Việt và Cao Pha theo lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa tiến về kỳ đài Huế hạ cờ quẻ ly và kéo lên cờ đỏ sao vàng. Ngày 21/8 được lấy làm ngày truyền thống của LLVT TP Huế.

Ban CHQS TP Huế còn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ QS-QP địa phương trong khu vực phòng thủ.

Phát huy truyền thống sau 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bước vào thời kỳ mới, LLVT thành phố đoàn kết một lòng, phấn đấu khắc phục khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ quân sự TP Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, tập trung làm tốt việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ QS - QP, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động phát hiện và phối hợp xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đặng Thanh Sáng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP