14/05/2015 - 15:54

Vừa sâu rộng vừa cụ thể, thiết thực

TTH - Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, góp phần tạo chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những điểm sáng

Nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh ta thời gian qua là phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Hạ tầng kỹ thuật, sản xuất ở vùng nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn đổi thay theo hướng khang trang, hiện đại. Điển hình trong việc huy động Nhân dân tham gia xây dựng NTM là huyện Nam Đông. Toàn huyện có 271 hộ đóng góp quỹ đất với diện tích 43.000m2; người dân đóng góp 4.730 ngày công lao động và hơn 400 triệu đồng để xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt công cộng.

Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất giỏi” giúp ngày mùa bội thu
Không chỉ phong trào xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước khác thu hút được đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia. Các địa phương, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, điển hình như: “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Lao động giỏi, sáng tạo giỏi’, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Qua đó, xuất hiện các điển hình như: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, thị xã Hương Thủy, thị trấn Phú Đa... Việc phát động Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2014 đã được các cá nhân, đơn vị, tổ chức ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được phát huy mạnh mẽ; hết năm 2014, tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa là 92,19%; tỷ lệ cơ quan đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa là 90,7%; tỷ lệ hộ gia đình được công nhân gia đình văn hóa đạt 89%.
Trong tháng 4/2015, Ban Thi đua- Khen thưởng đã tham mưu tờ trình đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; truy tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người; công nhận tập thể Lao động xuất sắc cho 38 tập thể; Đơn vị Quyết thắng cho 5 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 tập thể và cá nhân.
Trên lĩnh vực y tế - giáo dục, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Ngành Y tế thực hiện tốt Cuộc vận động thực hiện 12 điều y đức với khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ và thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.
 
Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước trong những năm tới, đồng thời để công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, tỉnh tiếp tục quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tinh thần Chỉ thị số 39 – CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Các phong trào thi đua vừa sâu rộng và bao quát được toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội vừa cụ thể, thiết thực... Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng, cho biết: Các giải pháp chủ yếu trong công tác thi đua khen thưởng năm 2015 là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý Nhà nước đối với phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, đảm bảo công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình và thủ tục quy định...

Bài, ảnh: Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP