Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/02/2012 - 13:38

Vững vàng thế trận lòng dân.

TTH - Với phương châm “Vững biên cương phải yên thôn bản”, Đồn Biên phòng Hồng Thượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Những ngày đầu xuân, chúng tôi có chuyến công tác tại Đồn Biên phòng Hồng Thượng. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Đồn trưởng tiếp chúng tôi, vào đề: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 33km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Xalavan nước bạn Lào, trải dài qua địa giới 4 xã của huyện A Lưới. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc PaKô, Tà Ôi. Những năm qua, đời sống đồng bào từng bước được cải thiện, nhờ các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội như Chương trình 134, 135 của Chính phủ. Tuy vậy, đến nay tỷ lệ đói nghèo vẫn còn cao, kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên người dân thường bị kẻ xấu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, vấn đề dân tộc để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, lôi kéo tham gia các hoạt động tội phạm... Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Hồng Thượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt về những thủ đoạn của các loại tội phạm; đồng thời, cử cán bộ, chiến sĩ xuống tận các bản vùng giáp biên hướng dẫn bà con các dân tộc phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Chỉ huy đồn Hồng Thượng cùng chính quyền địa phương thăm các gia đình chính sách nơi biên giới

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Hồng Thượng luôn duy trì đều đặn chế độ giao ban với cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai các nội dung, biện pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng bản làng, từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của kẻ thù. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Hồng Thượng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Tư lệnh Biên phòng về phát động phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn hoạt động di cư tự do, truyền đạo trái phép, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội” trên địa bàn phụ trách.

Cùng với việc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Hồng Thượng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, tăng cường lực lượng xuống từng bản, làng với phương châm “bốn cùng, năm bám” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc; bám dân, bám địa bàn, bám đối sách, bám đơn vị, bám cấp ủy, chính quyền địa phương), giúp đồng bào các dân tộc làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Chị Hồ Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc cho biết: “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đồn Biên phòng Hồng Thượng phối hợp với giáo viên cắm bản vận động học sinh đến trường; đến từng hộ gia đình để khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào; phổ biến và trực tiếp cùng với bà con làm mô hình kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế vườn rừng, xây dựng các trang trại chăn nuôi... giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã từng bước được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn được đồng bào tin yêu, mến phục. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới qua địa bàn”. Với phương châm: “Vững biên cương phải yên thôn bản”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hồng Thượng đã sát cánh cùng địa phương củng cố cơ sở chính trị, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP