28/05/2015 - 18:03

Xã Quảng Công phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2015

TTH - Ngày 28/5, Đảng bộ xã Quảng Công tiến hành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nền kinh tế - xã hội có những bước phát triển. Trong 13 chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ IX đề ra Quảng Công có 7 chỉ tiêu đạt và vượt.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã tập trung phát huy thế mạnh kinh tế biển, đầm phá, huy động tốt các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, chăm lo củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, xây dựng xã Quảng Công đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP