Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

13/09/2014 - 04:40

Xác định, cắm mốc ranh giới đất cho 4 nông, lâm trường

TTH - Trung tâm Kỹ thuật - thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với chính quyền các địa phương, các nông, lâm trường rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho 4 nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Công ty TNHH Lâm nghiệp Phú Lộc, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy.

Diện tích theo hiện trạng sử dụng của 4 đơn vị quản lý rừng mà Trung tâm đang tiến hành thực hiện hơn 45.000ha, chiếm gần 22% diện tích các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đang khẩn trương rà soát và xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới trên thực địa với số lượng dự kiến 290 mốc, đo đạc mốc và đường ranh giới sử dụng đất một cách chính xác, bảo đảm tiến độ theo thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt.

T.Hoài

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP