Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

26/06/2012 - 05:29

Xác định người nộp thuế khi cho thuê đất?

TTH - * Tôi có thửa đất tại Đông Hà (Quảng Trị) nhưng chưa được cấp GCN QSDĐ. Tuy nhiên, tôi không sử dụng mà xây nhà và cho ông Nguyễn Văn Bảo ở Đông Hà thuê. Vậy, người nộp thuế (NNT) được xác định như thế nào? Nếu đến cuối năm nay, tôi chưa nộp đủ số thuế phát sinh hoặc thuộc diện được miễn, giảm thuế nhà đất của năm thuế 2011, nhưng cơ quan thuế chưa làm thủ tục miễn giảm thì những tồn tại này xử lý ra sao? (Lê Hoàng, Huế)

- Trả lời: Tại Mục 3.2, Khoản 3, Điều 3 Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế SDĐPNN quy định trường hợp người có QSDĐ cho thuê đất theo hợp đồng thì NNT được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thoả thuận về NNT thì người có QSDĐ là NNT. Trong trường hợp ông Nguyễn Văn Bảo chỉ thuê nhà của bạn thì bạn là NNT. Nếu ông Nguyễn Văn Bảo thuê cả nhà và đất, nhưng không có hợp đồng, hoặc trong hợp đồng không quy định rõ NNT thì bạn là NNT. Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà, đất giữa ông Nguyễn Văn Bảo và bạn quy định rõ NNT thì NNT là người được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký.

Khoản 1 và 2, Điều 18 thông tư nói trên quy định các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải nộp thuế nhà đất tính đến 31/12/2011 mà chưa nộp đủ số thuế phát sinh thì cơ quan thuế phải tiếp tục theo dõi, thu đủ vào ngân sách Nhà nước. Các trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế nhà đất của năm thuế 2011, nhưng cơ quan thuế chưa làm thủ tục miễn, giảm thì NNT được trừ số tiền thuế nhà đất được miễn giảm vào số tiền thuế SDĐPNN phải nộp của năm tiếp theo.

Vĩnh Bùi

 
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP