19/09/2018 - 14:15

Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Mục tiêu của Việt Nam là kiên định theo con đường lên xã hội chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn thực tiễn của dân ta quyết định và dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đây là khẳng định của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” do Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức sáng 19/9.

Hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, qua hơn 30 năm đổi và mới và phát triển, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) từng bước được hình thành và phát triển ngày càng rõ nét, nhờ đó, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao thế và lực, sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế, trở thành mô hình phát triển kinh tế xã hội được quốc tế thừa nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng mục tiêu của Đảng đề ra và khát vọng của nhân dân, đồng thời có nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Do vậy, tại Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban Đảng Trung ương, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ngành, nghiên cứu tiến tới xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu góp ý tại hội thảo

Hội thảo là cơ hội để các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và các chuyên gia, các nhà khoa học tập trung trao đổi, thảo luận và làm sáng tỏ những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và gợi mở các tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để giúp Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan tham mưu của Đảng xây dựng bộ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề chính như: cơ sở, luận cứ và các nguyên tắc trong việc xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới (bao gồm Tiêu chí nền kinh tế thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), của Liên minh châu Âu (EU), của Hoa Kỳ và tiêu chí nền kinh tế thị trường của Trung Quốc. Đồng thời, đề xuất hệ tiêu chí cụ thể của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và đề xuất quan điểm, lộ trình, giải pháp thực hiện hệ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thực tiễn Việt Nam.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP