Giáo dục Tin tức giáo dục

05/03/2017 - 10:53

Xây dựng các quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, người học

Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT ban hành Nghị quyết thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ảnh minh họa

Theo đó yêu cầu toàn bộ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên trong ngành Giáo dục phải nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục cần triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng và chính quyền về kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, tổ chức trong cơ sở giáo dục.

Kế hoạch cũng đề ra việc rà soát, biên soạn giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Xây dựng các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; chuẩn mực đạo đức người học trong ngành Giáo dục;

Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo GD&TĐ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP