06/01/2019 - 10:02

Xây dựng chính quyền phục vụ

TTH - Tôi đã nhìn thấy những nụ cười rất tươi của những công chức ở các trung tâm phục vụ hành chính công khi giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 12/2018 của UBND tỉnh, trong nhiều vấn đề nêu ra, có hai vấn đề quan trọng mà Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, đó là: “Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và “Xây dựng hình ảnh thân thiện “Chính quyền phục vụ”.

Thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn, giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: Đăng Tuyên

 

Nói hai vấn đề này quan trọng bởi vì nó là những vấn đề “cốt tử” của mọi chính quyền và đời sống xã hội.

Hàm ý của việc “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, đó hoặc là một môi trường cho hoạt động kinh tế chưa được tốt; hoặc đã tốt rồi nhưng cần tốt hơn nữa.

Công bằng mà nói, so với khoảng 10 năm về trước, môi trường hoạt động kinh tế những năm gần đây đã được cải thiện rất nhiều. Từ cải cách các thủ tục hành chính đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Ví dụ trước đây muốn làm thủ tục đăng ký thành lập một doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, phải đến nhiều nơi, qua nhiều cửa. Đối với những ngành nghề cần điều kiện kinh doanh thì còn nhiêu khê hơn. Nhưng nay thì đã có Trung tâm Phục vụ hành chính công từ huyện đến tỉnh giải quyết. Một vài lần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của TP. Huế, của UBND tỉnh, tôi đã cảm nhận rất rõ những thay đổi nhanh chóng, thuận lợi, rành mạch, văn minh…

Nhưng môi trường tốt cho hoạt động của doanh nghiệp không chỉ có vậy, nó còn nhiều yếu tố khác, ví dụ như điều kiện tiếp cận đất đai có dễ dàng không; chi phí gia nhập thị trường có đắt đỏ không; nguồn nhân lực cung cấp cho hoạt động doanh nghiệp có phong phú, dồi dào, chất lượng không; hạ tầng cơ sở như thế nào; đã giảm được chi phí không chính thức chưa… Tất cả những yếu tố này, ở ngành này ngành kia, cấp này cấp khác có những “trục trặc” nhất định. Chính vì vậy cho nên cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Một doanh nhân nổi tiếng ở Hải Phòng đã viết một “bức tâm thư” gồm 10 đoạn trường của doanh nghiệp trải qua gửi lên Thủ tướng Chính phủ mà truyền thông loan tin mới đây đã nói lên cái sự khổ cực của doanh nghiệp. Ai đời doanh nghiệp đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xây dựng một trường học tặng cho cộng đồng nhưng các thủ tục vẫn rất khó khăn. Các nhà kinh tế thường dùng một cụm từ mang tính hình tượng cao để chỉ tình trạng này là “trên nóng dưới lạnh”. Ý nói rằng cấp trên, cấp chỉ đạo rất quyết tâm, nóng lòng tạo ra một môi trường tốt cho hoạt động doanh nghiệp, người dân, nhưng cấp thực thi lại chuyển động chậm chạp.

Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ở tỉnh ta, giờ thì đã có thêm một “công cụ” nữa để điều chỉnh cái sự “trên nóng dưới lạnh”. Trong cuộc họp thường kỳ tháng 12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nói thẳng: “Thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đặc biệt cần đổi mới tư duy, chuyển mạnh cơ chế “xin - cho” sang “phục vụ” trong điều hành, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh thân thiện “chính quyền phục vụ” nhằm tạo sức lan tỏa về khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương đến cộng đồng DN và người dân”… “Khắc phục tình trạng từ kế hoạch đến tổ chức thực hiện, từ lời nói đến hành động vẫn còn xa vời”. Hy vọng những chỉ đạo quyết liệt, sát sườn như vậy của người đứng đầu chính quyền tỉnh, sẽ có tác động mạnh mẽ làm chuyển động cả một hệ thống theo hướng tích cực hơn. Các cấp, các ngành cứ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, làm tốt những phần việc của mình với “định lượng” cụ thể, đã có thể tạo ra một chính quyền thân thiện với người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Làm tốt cơ chế giám sát để triệt tiêu tệ nhũng nhiễu, khó dễ, thiếu tích cực trong thái độ phục vụ của cán bộ, công chức thì đã “làm lung linh” hơn hình ảnh một chính quyền thân thiện và phục vụ.

Tôi đã nhìn thấy những nụ cười rất tươi của những công chức ở các trung tâm phục vụ hành chính công khi giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Và hy vọng những nụ cười như thế này sẽ lan tỏa đến đến nhiều nơi, nhiều chốn, nhiều cấp, nhiều ngành. Một khi người đứng đầu “đã cười tươi” với người dân thì không có lý gì mà người dưới quyền lại không cười.

Bài: PHƯƠNG LÊ - Ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP