Kinh tế Xây dựng - Giao thông

26/02/2013 - 05:48

Xây dựng cụm công nghiệp Vinh Hưng

TTH - Hiện nay, huyện Phú Lộc tiến hành phối hợp với các ban, ngành huy động các nguồn vốn xây dựng cụm công nghiệp Vinh Hưng vừa tiến hành quy hoạch chi tiết vào ngày 21/2, theo tỷ lệ 1/500.

Cụm công nghiệp Vinh Hưng nằm ở địa bàn thôn Diêm Trường có diện tích hơn 20,3 ha; trong đó 11,8 ha đất dành cho phát triển công nghiệp, số còn lại dành cho phát triển giao thông, khu hành chính, dịch vụ, cây xanh, kho bãi..., nhằm phục vụ phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phú Lộc và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP