10/05/2018 - 20:19

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội

TTH.VN - Nội dung này được Thành ủy Huế nhấn mạnh tại hội nghị triển khai một số văn bản mới của Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn TP diễn ra sáng 10/5.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt Quy định số 126 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 99 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Dịp này, Thành ủy Huế cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt TP nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là bước đi quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ những nhiệm kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND TP, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của TP.

Khánh Thư

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP