Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

07/09/2017 - 18:49

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới

TTH - Hội nghị Huyện ủy Quảng Điền diễn ra sáng 7/9 đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ và Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ.

Sau khi nghị quyết ban hành, huyện Quảng Điền tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm công tác quy hoạch, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã cử 50 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị;161 cán bộ tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; mở 2 lớp sơ cấp chính trị cho 83 cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện... Đã luân chuyển 6 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện giữ chức danh chủ chốt tại các xã, thị trấn; 8 cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn lên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý…

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Huyện ủy Quảng Điền xác định tập trung nâng cao năng lực hoạt động bộ máy Nhà nước; đồng bộ các khâu trong quy trình công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác luân chuyển, quản lý cán bộ.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP