Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

03/10/2017 - 06:01

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

TTH - Tại hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Thành ủy Huế tổ chức mới đây, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư kỳ vọng, từ sau 2020 sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí mới.

Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa phường Vĩnh Ninh

Làm tốt công tác quy hoạch

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế là đơn vị có số lượng cán bộ, giáo viên khá lớn trong hệ thống cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP. Huế. Chỉ tính riêng chỉ tiêu biên chế và nhu cầu phân bổ của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2010-2016, trong tổng số 1.688 công chức, viên chức được tuyển dụng, ngành giáo dục có đến 1.511 người, còn lại các cơ quan, ban ngành khác chỉ hơn 150 người.

Ông Phan Nam, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế khẳng định, công tác cán bộ luôn có vai trò, vị trí quan trọng trong việc lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tuy thế, từ năm 2010 trở về trước, công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chưa được quan tâm đúng mức. Hầu như khi có cán bộ lãnh đạo như hiệu trưởng, hiệu phó về hưu lúc đó các trường mới tham mưu bổ nhiệm. Việc này kéo theo hệ lụy là có một số trường khuyết lãnh đạo nhiều tháng liền, thậm chí là kéo dài năm này qua năm khác làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc lãnh, chỉ đạo, kéo theo ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Hiện nay, tồn tại đó cơ bản đã được khắc phục, gần như trường nào cũng hoàn thành công tác quy hoạch để khi cần là có người để bổ nhiệm, thay thế các chức danh chủ chốt. Theo đó, đã quy hoạch được 63 hiệu trưởng và 146 phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 cho các trường học trên địa bàn.

Ông Dương Khắc Tiệp, Phó Trưởng Công an TP. Huế thì cho hay, căn cứ vào nhu cầu thực tế, Công an TP. Huế đã tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ ở 15 đội nghiệp vụ và công an 27 phường. Quá trình luân chuyển cho thấy, đa số cán bộ, chiến sĩ đồng thuận cao và phát huy được sở trường, năng lực.

Công tác quy hoạch cán bộ luôn được lãnh đạo ngành công an chú trọng, song một số nơi vẫn còn tình trạng cục bộ, một số cán bộ được quy hoạch nhưng chưa tương xứng về trình độ chuyên môn, năng lực công tác, có trường hợp không muốn luân chuyển vị trí công tác, cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo còn ít… Ông Dương Khắc Tiệp đề nghị, các đội nghiệp vụ và các phường cần tạo nguồn để công tác quy hoạch đạt chất lượng cao hơn. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mạnh dạn luân chuyển, thay đổi vị trí công tác để đáp ứng nhu cầu, phát huy hiệu quả công việc được giao.

Quan tâm công tác đào tạo, luân chuyển

Bí thư Thành uỷ Huế Huỳnh Cư nhìn nhận, hiện tại công tác đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo về lý luận chính trị chưa được quan tâm đúng mức, số lượng cán bộ có trình độ lý luận chính trị sơ cấp chiếm khá lớn, hơn 60%. Riêng công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, dù hiện nay cơ bản cán bộ đều có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc và đủ tiêu chuẩn, song một số nơi chất lượng cán bộ chưa đồng đều. Việc bố trí cán bộ chưa đúng với sở trường hoặc học một đường làm một nẻo còn khá phổ biến, do đó, nhiều cơ quan, đơn vị khá tốn thời gian, công sức để đào tạo lại.

Giai đoạn 2010-2017, Thành uỷ Huế cử 530 cán bộ học lớp trung cấp lý luận chính trị, 69 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 28 cán bộ học sau đại học, 67 cán bộ học quản lý Nhà nước về chuyên viên chính, 167 cán bộ học quản lý Nhà nước về chuyên viên, 278 cán bộ bồi dưỡng chuyên ngành và hơn 15.500 lượt cán bộ tập huấn ngắn hạn về công tác thanh niên, phụ nữ, văn phòng…

Theo ông Phan Nam, có nhiều cán bộ được bổ nhiệm làm lãnh đạo nhưng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước chưa đảm bảo, do đó, sau khi được bổ nhiệm phải dành khá nhiều thời gian để đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước gây dư luận không tốt do không đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn hoặc chưa chăm lo nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác. Do đó, ông Phan Nam đề nghị đối với cán bộ được quy hoạch các chức danh quản lý cần được tạo điều kiện, bố trí thời gian để học các lớp về quản lý Nhà nước, lý luận chính trị...

Ông Huỳnh Cư cho biết, từ nay trở về sau, công tác cán bộ phải được siết chặt từ đầu vào. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào những quy định cụ thể, trong đó, ưu tiên những người có đủ trình độ, bằng cấp, năng lực và các tiêu chí khác. Cách mà Thành uỷ Huế đã thực hiện để nâng cao chất lượng cán bộ là tổ chức thi tuyển cán bộ để đào tạo làm nguồn dự phòng cho các chức danh sau này. Về lâu dài, TP. Huế cũng tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo để tìm người những xứng đáng trên cơ sở công bằng, khách quan.

TP. Huế cũng chú trọng công tác luân chuyển cán bộ để phát huy năng lực, sở trường công tác cũng như giúp cán bộ biết thêm nhiều việc để có thể đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ khi được Đảng, Nhà nước giao phó. Bước đầu, Thành uỷ Huế đã tiến hành luân chuyển một số bí thư của các phường như: Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Phú Cát, Phú Hiệp và một số chức danh phó chủ tịch UBND phường, cán bộ phường… Sắp tới, sẽ luân chuyển một số cán bộ kể cả lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban, cơ quan trực thuộc. Đây được ví là cuộc cách mạng đối với công tác cán bộ trên địa bàn TP. Huế khi lần đầu tiên hàng trăm cán bộ được điều động, luân chuyển đến vị trí khác.

Bài, ảnh: TÂM HUỆ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP