Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

07/10/2022 - 13:03

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa

TTH.VN - Sáng 7/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, NQ – TW, ngày 6/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước".

PGS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đặt vấn đề tại buổi tọa đàm

PGS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm về việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

Trong đó, nhấn mạnh đến việc nhận diện đội ngũ tri thức hiện nay; những cơ chế, chính sách trong xây dựng đội ngũ trí thức; vai trò của đội ngũ trí thức trong sự phát triển đi lên của tỉnh.

Những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 27; những bài học kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa để xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước trong thời gian tới.

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết 27, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đó là, hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của đội ngũ trí thức; thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; đào tạo, bồi dưỡng trí thức; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động…

Buổi tọa đàm là điều kiện, cơ sở thực tiễn để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 27 đối với các địa phương trong cả nước thời gian tới.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP