Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

15/01/2021 - 20:33

Xây dựng gia đình, họ tộc yên bình, hạnh phúc, thịnh vượng.

TTH - Chiều 15/1, tại buổi gặp mặt gần 500 người là trưởng họ tộc, già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh-Phan Ngọc Thọ mong muốn nhận được nhiều góp ý, trao đổi, hiến kế để tỉnh phát triển bền vững trên nền tảng bản sắc văn hóa Huế; từ mỗi hạt nhân tích cực của xã hội là gia đình, họ tộc để Huế thật sự là một xã hội yên bình, hạnh phúc, thịnh vượng trên nền tảng từng gia đình, họ tộc yên bình, hạnh phúc, thịnh vượng.

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi các vị trưởng họ tộc tại buổi gặp mặt

Lãnh đạo tỉnh được lắng nghe góp ý, hiến kế của các trưởng họ tộc, già làng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong việc phát huy vai trò của dòng họ trong phát triển nền tảng văn hóa Huế, thực hiện các phòng trào xã hội tại địa phương, xây dựng xã hội học tập, dòng họ học tập, dòng họ văn hóa, dòng họ tự quản về an ninh trật tự và không có người vi phạm pháp luật, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở, “đặt hàng” cho các dòng họ xây dựng và phát triển các phong trào, mô hình như: “Mô hình dòng họ hạnh phúc”; “Mô hình dòng họ tiêu biểu trong tham gia các phong trào xã hội”; “Mô hình dòng họ sáng tạo”; “Mô hình tủ sách dòng họ”. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí hướng dẫn cụ thể các dòng họ phát động áp dụng và phát triển các mô hình này; đồng thời thường xuyên theo dõi để các mô hình phải được đổi mới về nội dung, hình thức một cách đa dạng, linh hoạt phù hợp với các vùng miền, nhất là vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP