Kinh tế Khoa học - công nghệ

31/07/2021 - 13:05

Xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ Khoa học và công nghệ tỉnh

TTH.VN - Đó là nội dung được Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) thành lập hội đồng tư vấn vào sáng 31/7 để tổ chức giao trực tiếp cho Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh triển khai đề tài khoa học với thời gian khoảng 9 tháng (7/2021-3/2022).

Đại diện chủ đề tài thuyết minh nội dung thực hiện tại hội nghị

Đề tài thực hiện với kinh phí hơn 762 triệu đồng với mục tiêu chính: xây dựng cơ sở dữ liệu về nhiệm cụ KHCN và hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự kiến kết quả của đề tài đạt được sẽ hình thành kho dữ liệu nhiệm vụ KHCN đầy đủ và nhất quán, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Quản lý Khoa học - Sở KHCN, như việc phân tích kho dữ liệu nhiệm vụ, đề tài KHCN... giúp Sở KHCN đề ra các cơ chế chính sách định hướng phù hợp, kịp thời điều chỉnh, hỗ trợ khuyến khích việc nghiên cứu khoa học nhân rộng, hướng trong tâm và đạt chất lượng tốt. Ngoài ra bước đầu đặt nền tảng hệ tri thức Việt số hóa của lĩnh vực KHCN nhằm hướng đến chia sẻ tri thức, cổ vũ sáng tạo và kết nối cộng đồng hướng tới tương lai; đồng thời chia sẻ, phát triển sử dụng tốt nhất nguồn dữ liệu tri thức với quy mô toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP