28/03/2017 - 21:06

Xây dựng hình ảnh đẹp về người công an trong lòng Nhân dân

TTH - Đó là ý nghĩa của lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ” do Công an huyện Phú Vang tổ chức vào sáng 28/3.

Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự của mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an với Nhân dân cũng như hướng tới xây dựng bản lĩnh chính trị, tác phong chính quy của CBCS trong công tác nhằm xây dựng kỷ luật, kỷ cương của đơn vị...

HƯƠNG LAN

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP