Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

01/12/2020 - 18:37

Xây dựng hồ sơ di sản ẩm thực Huế

TTH.VN - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học ẩm thực Huế để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghệ nhân Mai Thị Trà chế biến món ăn chay

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc lập hồ sơ khoa học di sản ẩm thực Huế, gồm các bước: tổ chức điều tra, khảo sát, ghi hình, tập hợp thông tin, tư liệu liên quan và hoàn thiện hồ sơ di sản ẩm thực Huế…

Việc xây dựng hồ sơ khoa học ẩm thực Huế để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò của di sản ẩm thực Huế đối với đời sống cộng đồng đương đại. Từ đó, tham mưu kế hoạch, đề án bảo tồn, phát huy, khai thác hiệu quả ẩm thực Huế gắn với các hoạt động quảng bá di sản, văn hóa, du lịch.

Huế tồn tại 3 dòng ẩm thực lừng danh là ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay với nhiều món đẹp, sang trọng… Vì thế, ẩm thực Huế có thể đại diện cho ẩm thực Việt Nam.

Ẩm thực Huế được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng sẽ nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của di sản ẩm thực Huế đối với cộng đồng, qua đó thúc đẩy sự hợp tác, tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

Tin, ảnh: Minh Hiền

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP