04/12/2015 - 18:22

Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ tại Thừa Thiên Huế

TTH - Theo kế hoạch xây dựng Văn kiện Chương trình Giảm phát thải (ERPD) do Qũy đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF) tài trợ, ngày 4/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo tham vấn cấp tỉnh về xây dựng kế hoạch hành động REDD+ (giảm phát thải do phá rừng và suy thoái rừng, và tăng cường trữ lượng các-bon tại các nước đang phát triển).

Hội thảo tập trung đánh giá kết quả phân tích thay đổi tài nguyên rừng giai đoạn 2000- 2010 và 210- 2015; xác định các vùng bị mất rừng, suy thoái rừng, tái sinh rừng và trồng rừng; xác định các khu vực tiềm năng cho việc tái sinh và trồng rừng trong tương lai. Đại biểu đến từ các đơn vị lâm nghiệp, địa phương có rừng trên địa bàn tỉnh cùng tham gia thảo luận nhóm xác định các biện pháp giảm mất rừng, suy thoái rừng và gia tăng tái sinh rừng..., từ đó để lấy ý kiến tham vấn của các cấp xây dựng kế hoạch hành động REDD+ trên địa bàn tỉnh.

H. Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP