Kinh tế Kinh tế

18/01/2021 - 08:29

Xây dựng “kịch bản” thu ngân sách

TTH - Dự báo trong năm 2021, tình hình kinh tế sẽ chưa thực sự khả quan. Ngoài tìm kiếm các giải pháp tăng nguồn thu cố định, Cục Thuế tỉnh đang tăng cường rà soát các khoản thu phát sinh nhằm đảm bảo vượt dự toán thu ngân sách năm 2021.

Kiểm tra các hoạt động kinh doanh nhằm chống thất thu thuế

Phấn đấu vượt 5-7% dự toán thu

Năm 2020, Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Bão lụt xảy ra liên tục gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế (NNT). Dù vậy trong năm, Cục Thuế tỉnh vẫn hoàn thành xuất sắc dự toán thu được giao với tổng thu 8.609 tỷ đồng, đạt 121,6% so với dự toán Bộ Tài chính, 121,5% so với dự toán HĐND tỉnh, tăng 8,8% so với thực hiện năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành thuế cả nước.

Những con số trên là nỗ lực rất lớn của ngành thuế tỉnh khi ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm, Cục Thuế  tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao. Từ kinh nghiệm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo công tác thu ngân sách năm 2020, Cục Thuế tinh đã quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thực hiện nhiệm vu thu năm 2021.

Theo ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, ngành thuế tỉnh đã xây dựng dự toán thu NSNN năm 2021 từ rất sớm. Theo đó, dự toán giao thu ngân sách năm 2021 là 6.065 tỷ đồng, giảm 28,3% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh vẫn phấn đấu đảm bảo tăng tối thiểu từ 5-7% so với đánh giá thực hiện năm 2020, sau khi loại trừ giảm thu do chính sách và nguồn thu tăng đột biến.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chia sẻ, dự toán trên được hình thành trên cơ bản đảm bảo yêu cầu về tính tích cực, sát thực tế phát sinh, tổng hợp đầy đủ các khoản thu ngân sách mới trên địa bàn, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế thu nhập DN, thuế nhà thầu. Đồng thời, phân tích, đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 2021 theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế. Dự toán cũng tập trung đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do dịch bệnh, thiên tai, thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế...

Giảm thất thu thuế

Trên cơ sở phân tích về những khả năng, kịch bản thu ngân sách diễn ra trong năm 2021 nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp với từng tình huống, đảm bảo nguồn thu.

Theo ông Khoa, để đảm bảo công tác thu ngân sách, Cục và các chi cục thuế đang triển khai dự toán thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021. Hàng quý giao dự toán thu cho các đơn vị có dự toán thu đảm bảo tính khả thi, tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn. Qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý có hiệu quá, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2021.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng đóng vai trò quan trọng, tác động lớn đến hiệu quả trong quản lý thuế, là một trong những giải pháp cơ bản phấn đấu quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao của toàn ngành.

Đại diện Phòng Thanh tra kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh thông tin, ngay từ đầu năm, phòng đã tham mưu kịp thời công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế toàn Cục thuế tỉnh để các đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Theo đó, tập trung thanh kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro thất thu thuế cao, các doanh nghiệp trọng điểm, các doanh nghiệp có số thuế hoàn thuế lớn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết... nhằm giảm thất thu thuế.

Đồng thời phối hợp với Thanh tra tỉnh, rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp và giảm lượt thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “mỗi doanh nghiệp thanh kiểm tra không quá 1 lần trong 1 năm”.

“Ngoài tăng cường công tác thu, chống thất thu, Cục thuế tỉnh và các chi cục thuế huyện, thị, TP. Huế cũng sẽ bám sát tình hình “sức khỏe” DN thực hiện đầy đủ toàn diện các giải pháp hỗ trợ người NNT giúp NNT vượt qua khó khăn, khôi phục và duy trì sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định bền vững cho NSNN”, ông Khoa khẳng định.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP