Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

23/03/2012 - 04:39

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

TTH -
Xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ (DQTV) là một trong những nội dung quan trọng về đường lối quân sự của Đảng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn cả về số lượng lẫn chất lượng. Xung quanh vấn đề này, Thượng tá Hoàng Viết Thắng, Trưởng ban DQTV - Bộ CHQS tỉnh cho biết.

Thực hiện phương châm xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp, ở đâu có dân, có tổ chức Đảng là ở đó có DQTV”, đến nay toàn tỉnh có 152/152 xã, phường, thị trấn thành lập được lực lượng DQTV. Lực lượng này được biên chế ở cấp trung đội, tiểu đội, tổ; 100% thôn, bản, tổ dân phố đều có lực lượng dân quân tại chỗ; 352/352 cơ quan, tổ chức đã xây dựng được lực lượng tự vệ. Bên cạnh đó, hệ thống chỉ huy cũng đã được kiện toàn, đáp ứng yêu nhiệm vụ đặt ra. Qua kiện toàn ở 100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn và Ban CHQS cơ quan, tổ chức cho thấy, trình độ chính trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ trưởng, phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đều không ngừng được nâng cao. Chất lượng huấn luyện chiến sĩ DQTV hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Lực lượng DQTV trong toàn tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị, ban, ngành chức năng tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng chiến đấu; tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

 Những kết quả đạt được và nét nỗi bật của lực lượng DQTV tỉnh thời gian qua là gì - thưa ông?
 
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hàng năm Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác xây dựng, củng cố lực lượng DQTV. Trong đó, chú trọng công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ DQTV; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, trước hết là chất lượng chính trị của DQTV; tiến hành rà soát, củng cố, xây dựng 100% số cơ sở DQTV theo đúng Luật DQTV; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương làm tốt việc đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi DQTV.
 
Lực lượng DQTV biển không ngừng được củng cố, kiện toàn từ cấp chỉ huy đến chiến sĩ tập trung. Lực lượng này được trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ tương đối hiện đại để vừa đánh bắt thủy sản vừa phát hiện, đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo. DQTV đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Các địa phương vùng biển đều xây dựng được các trung đội DQTV biển. Nét nổi bật của lực lượng DQTV là, xây dựng được chi bộ quân sự - công an ở 152 xã, phường, thị trấn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của lực lượng DQTV đều được xây dựng, trang cấp ngày càng hiện đại. Trong 152 xã, phường, thị trấn có nhà trực, phòng trực dành cho lực lượng DQTV, thì có đến 70 nhà được đầu tư xây mới, với kinh phí từ 200 đến 400 triệu đồng/nhà.
 
Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hàng năm Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, tổ chức huấn luyện điểm cơ sở dân quân và cơ sở tự vệ, sau đó rút kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện rộng rãi cho 100% quân số. Thông qua huấn luyện, trình độ mọi mặt của lực lượng DQTV được nâng lên rõ rệt, chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV ngày càng cao, hoạt động ngày càng hiệu quả.
 
Thưa ông, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng DQTV cần phải được chú trọng đến những vấn đề gì?
 
Đó là, tiếp tục củng cố lực lượng DQTV phòng không, lực lượng dân quân cơ động, lực lượng dân quân thường trực, lực lượng dân quân biển. Bên cạnh củng cố các trung đội DQTV biển ở các địa bàn tuyến biển, các doanh nghiệp có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức lực lượng tự vệ biển cấp trung đội, với tỷ lệ từ 60 đến 80% tổng số thuyền viên trên tàu. Các xã ven biển có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức lực lượng dân quân biển với quy mô từ tiểu đội đến trung đội. Từ nay đến năm 2015, toàn tỉnh tiếp tục củng cố 13 trung đội và xây dựng mới nhiều trung đội, tiểu đội dân quân biển.
 
Lực lượng DQTV còn được nâng cao về chất lượng, chỉ tiêu phát triển đảng; tổ chức xây dựng lực lượng từ thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trường học... Củng cố các đơn vị tự vệ chuyên ngành; lực lượng tự vệ các công ty. Đặc biệt, không ngừng đầu tư, trang cấp vũ khí hiện đại cho lực lượng DQTV; tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo các chế độ, chính sách để lực lượng DQTV đủ điều kiện hoạt động.
 
Xin cám ơn thượng tá!

Anh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP