02/10/2015 - 15:20

Xây dựng mô hình học tập thí điểm ở Quảng Điền

TTH - Huyện Quảng Điền có mạng lưới Hội Khuyến học phát triển nhanh và rộng khắp. Từ yếu tố tích cực này, công tác khuyến học ở Quảng Điền đã phát triển nhanh và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện gia đình TS Lê Ngọc Phúc.

Hiện nay, Quảng Điền có gần 9.000 hội viên Hội Khuyến học. Hoạt động lập quỹ, tổ chức khen thưởng và trao học bổng cho sinh viên, học sinh trở thành một hoạt động thường xuyên và được tổ chức trong các dịp vui như ngày Tết, mùa tựu trường.

Là một huyện còn nghèo, có truyền thống hiếu học nên người dân Quảng Điền luôn coi trọng việc học; xem đây là nền tảng để xây dựng con người mới, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, với 4.078 hộ gia đình/20.760 gia đình, chiếm 25% số hộ đạt gia đình hiếu học trong năm qua và khoảng 35% số dòng họ trong toàn huyện có ban khuyến học thì phong trào “học tập suốt đời” chỉ mới tiếp cận ở một bộ phận nhỏ, vì vậy chất lượng, hiệu quả học tập suốt đời trong dân cư còn khiêm tốn. Nhu cầu triển khai xây dựng thí điểm mô hình học tập “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập” ở Quảng Điền là cần thiết.
Huyện chọn thị trấn Sịa và xã Quảng Vinh để xây dựng mô hình thí điểm. Cụ thể, ở Quảng Vinh (Quảng Điền) chọn thôn Lai Trung, họ Văn Đình và thôn Đồng Bào, họ Trần; thị trấn Sịa chọn tổ dân phố An Gia, họ Hoàng và tổ dân phố Uất Mậu, họ Nguyễn Đình. Đồng thời, chọn 12 gia đình (mỗi thôn 3 gia đình) với nghề nghiệp khác nhau, chủ yếu là gia đình lao động để xây dựng mô hình học tập thí điểm. Tiếp đó, các chi hội và ban khuyến học tiến hành khảo sát và xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng mô hình học tập thí điểm.
Với phương châm đến tận cơ sở để bàn bạc tháo gỡ vướng mắc, Huyện hội cùng các hội xã, thị trấn và cán bộ hội thôn, tổ dân phố định hình cách thức xây dựng mô hình học tập có sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể. Các tổ chức, như Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, …đều hợp sức tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Từ đó, đã lồng ghép trong hội nghị các đoàn thể để biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập; những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo để nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Huyện hội cũng đã kết hợp với đài truyền thanh huyện tăng thời lượng và tin bài tuyên truyền và nêu gương người tốt, việc tốt về học tập, rèn luyện của cả trẻ em và người lớn tuổi. Hội Khuyến học tỉnh tổ chức giám sát, kiểm tra các mô hình thí điểm.
Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho rằng: “Hội Khuyến học huyện Quảng Điền nhận thức việc xây dựng các mô hình thí điểm gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập là một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, cấp bách để góp phần hoàn thiện các bộ tiêu chí và quy trình bầu chọn các danh hiệu phù hợp với yêu cầu chung của cả nước và đặc điểm kinh tế- xã hội cụ thể của từng địa phương trước khi triển khai trên diện rộng vào đầu năm 2016. Vì vậy, Huyện hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu và là lực lượng nòng cốt trong cuộc vận động học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Giải pháp chủ yếu là bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện; sự chỉ đạo và hướng dẫn của hội cấp trên; tổ chức tốt sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong huyện và trong từng địa phương và đặc biệt phải có sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư, một nhân tố có tính quyết định”.

Bài, ảnh: HG

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP