Giáo dục Tin tức giáo dục

09/08/2017 - 22:26

Xây dựng mô hình trường tiên tiến trong các bậc học

TTH - Đó là một trong những mục tiêu đặt ra trong năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế. Trước mắt sẽ triển khai ở các trường THPT chuyên Quốc Học, THPT Nguyễn Huệ, THPT Hai Bà Trưng và Trường THCS Nguyễn Tri Phương, sau đó sẽ nhân rộng ra các cấp học, bậc học.

Ngành sẽ tạo điều kiện cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giao lưu, liên kết với các trường phổ thông của các nước (ưu tiên khu vực ASEAN), tạo cơ hội cho học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng. Yêu cầu các đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể để lựa chọn, phát triển những yếu tố, điều kiện hội nhập hiệu quả.

HG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP