Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

23/05/2016 - 05:41

Xây dựng ngành kỹ thuật quân đội vững mạnh

TTH - “Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì việc chăm lo bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi là nhiệm vụ hàng đầu của ngành kỹ thuật quân sự”, thượng tá Lê Tự Quốc Việt, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh khẳng định.

Chủ động

Thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy TW, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai cuộc vận động quản lý, khai thác sử dụng vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông thực sự có hiệu quả (CVĐ 50). 100% đơn vị xây dựng kế hoạch năm thực hiện CVĐ 50. Trong đó, Phòng kỹ thuật đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật đi vào chiều sâu và đạt kết quả, phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Chất lượng vũ khí trang bị được ngành kỹ thuật đặt lên hàng đầu

Thượng tá Lê Tự Quốc Việt cho biết, để làm tốt công tác quản lý, sử dụng VKTB, Phòng quán triệt các chỉ huy đơn vị duy trì nghiêm chế độ kiểm tra đối với từng cơ quan, đơn vị, kịp thời giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới nảy sinh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường huấn luyện, chủ động khai thác hiệu quả các loại VKTB hiện đại, mới được trang bị, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hằng quý và hội thao, hội thi. Bên cạnh đó, chú trọng và làm tốt công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình đơn vị cơ sở để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đưa công tác kỹ thuật ngày càng đi vào chính quy, vững chắc.

 Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Phòng Kỹ thuật quân sự là bảo quản, sửa chữa, niêm cất và tăng hạn sử dụng VKTB đã được đơn vị duy trì và thực hiện theo nề nếp và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cơ sở kỹ thuật các cấp được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện tốt nhiệm vụ phân cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững chuyên môn

Chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật quân sự (CBKTQS) có vai trò quyết định đến hiệu quả sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng… của LLVT tỉnh. Do đó, đòi hỏi ngành kỹ thuật phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. “Xây dựng đội ngũ CBKTQS vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, bảo đảm lập trường, quan điểm vững vàng và năng lực chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ tốt; luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị”, thượng tá Lê Tự Quốc Việt khẳng định.

Từ yêu cầu đó, phòng luôn chú ý đến công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức rà soát, quy hoạch, đưa lực lượng đi đào tạo tại các trường trong Quân đội, nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, hội thao theo phân cấp góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, trình độ tay nghề cho đội ngũ nhân viên.

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh cũng phát động các phong trào thi đua về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và được các CBKTQS trong toàn lực lượng tích cực hưởng ứng. Trong đó, nhiều sáng kiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh thẩm định và quân khu công nhận. Phát huy những kết quả đạt được và với sự quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Phòng kỹ thuật tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ VKTB cho LLVT toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mọi tình huống.

Bài, ảnh: Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP