Kinh tế Xây dựng - Giao thông

07/05/2013 - 13:46

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Thành

TTH -
Xây dựng diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại, trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là mục tiêu quan trọng của xã Quảng Thành (Quảng Điền) trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Hiện đại hóa kết cấu hạ tầng

 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành cho rằng, mục tiêu của xã trong xây dựng NTM là tạo diện mạo nông thôn từng bước hiện đại. Các công trình giao thông được nâng cấp, xây dựng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu đi lại. Đối với các trục đường liên thôn, mặt đường phải rộng 6,5 mét trở lên và các đường xóm phải rộng 3,5 mét. Hai bên đường được trồng cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan môi trường. Các thôn đều có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, tường rào và cải tạo vườn tạp để nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho khu dân cư; tổ chức thu gom và quy hoạch các điểm tập kết, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉnh trang và nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

 

Quảng Thành góp phần xây dựng huyện Quảng Điền đạt nông thôn mới

 

Hệ thống giao thông nội đồng được đầu tư xây dựng, nâng cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất. Các khu vực sản xuất đều có hệ thống giao thông nội đồng ra tận đồng ruộng, mặt đường rộng, kết cấu vững chắc đảm bảo phục vụ tất cả các loại phương tiện cơ giới. Hệ thống kênh mương thủy lợi hiện nay mới được xây dựng kiên cố khoảng 42%; những năm tới, xã sẽ đầu tư kiên cố hóa đạt 85%. Trên địa bàn xã hiện chỉ có 1 trạm bơm điện, còn lại là bơm dầu chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất. Xã sẽ đầu tư xây dựng thêm 6 trạm bơm điện nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trên địa bàn. Hệ thống sông hói được nạo vét đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất. Trên hệ thống sông hói sẽ xây dựng 10 cây cầu, cống nhằm tạo thuận lợi trong việc đi lại và sản xuất cho nhân dân. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã đã hoàn thành đề án quy hoạch và triển khai xây dựng một số hạng mục công trình. Một số thôn cũng triển khai chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cổng chào, bê tông hóa đường làng ngõ xóm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống mới vào sản xuất…

 

Nâng cao hiệu quả sản xuất

 

Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng, xã Quảng Thành chú trọng đầu tư phát triển nền nông nghiệp toàn diện, tạo ra số lượng hàng hoá lớn đảm bảo chất lượng và sức cạnh tranh cao. Xã từng bước đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào gieo cấy nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Chuyển đổi các vùng trồng rau truyền thống thành các vùng chuyên canh rau an toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp và phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại an toàn dịch bệnh. Ứng dụng công nghệ cao để tạo ra nguồn giống chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất tại chỗ. Nuôi trồng thuỷ sản theo hướng thâm canh, đưa các đối tượng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh. Phát triển thương mại và dịch vụ để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả. Theo đó, trên địa bàn sẽ hình thành các cơ sở, nhà máy tiêu thụ, chế biến và bảo quản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Các dịch vụ chế biến được đầu tư, như rau sạch, các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu, sản phẩm gia súc gia cầm, sắn...

 

Phấn đấu đến năm 2014, giá trị sản xuất tăng bình quân 18%/năm. Giá trị nông - ngư nghiệp 26,61%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 32,52%; dịch vụ - thương mại 40,87%. Giá trị canh tác bình quân mỗi ha đạt 90 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%...

Quảng Thành là xã vùng trũng thường chịu ảnh hưởng trong mùa bão lũ nên tăng cường đầu tư cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Xã tổ chức tuyên truyền, vận động và có chính sách khuyến khích nhân dân đầu tư mua sắm các phương tiện cơ giới hóa trong khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch. Đến nay, việc cơ giới hóa trên địa bàn mới, chỉ đáp ứng khoảng 50% trong sản xuất. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã phấn đấu cơ giới hóa đạt 90%. Ngoài việc cơ giới hóa trong sản xuất, xã chú trọng cơ giới hóa trong việc phơi sấy, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch nhằm tránh thiệt hại do lũ lụt. Xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc vay vốn mua sắm các thiết bị, phương tiện cơ giới… Đến nay, xã Quảng Thành có 13/19 tiêu chí đạt nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2014, xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP