Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

16/01/2021 - 14:29

Xây dựng nông thôn mới ở Vinh Mỹ: Bước đi sáng tạo

TTH - Là xã thứ 7 của huyện Phú Lộc “cán đích” nông thôn mới (NTM) với chất lượng các tiêu chí đạt cao, xã Vinh Mỹ (Phú Lộc) đang hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Vinh Mỹ hướng đến sản xuất vùng rau sạch chuyên canh quy mô theo hướng hàng hóa

Là địa phương có xuất phát điểm thấp nhất của huyện Phú Lộc, với 4 tiêu chí đạt được vào tháng 9/2011, song Vinh Mỹ là xã điển hình trong việc huy động nguồn lực đóng góp của Nhân dân để đầu tư theo cơ chế đặc thù trong quá trình xây dựng NTM.

Giai đoạn 2011-2020, xã huy động các nguồn lực được hơn 53 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân đóng góp gần 6,7 tỷ đồng.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, quá trình xây dựng NTM của Vinh Mỹ đã có những bước đi sáng tạo. Đối với quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thôn đều được lồng ghép với các công trình, dự án đầu tư cụm đô thị vệ tinh của UBND huyện. Đến nay, tỷ lệ đường liên xã được nhựa hóa, bê tông đạt 100%; đường trục thôn đạt 90,7%, đường trục xóm được bê tông đạt 100%, đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 86,3%, tỷ lệ diện tích sản xuất tưới tiêu chủ động đạt 87%...

Theo Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ, ông Phan Như Ý, địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng theo 19 tiêu chí, những tiêu chí nào còn khiếm khuyết, hạn chế; ưu tiên đầu tư thực hiện tiêu chí nào; biện pháp triển khai ra sao...

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Vinh Mỹ ưu tiên nguồn lực hoàn chỉnh các tiêu chí gần đạt, hay tiêu chí có thể huy động được sức dân cùng tham gia để làm trước. Nhờ đó, 19/19 tiêu chí NTM mà Vinh Mỹ đạt được có tính bền vững, chất lượng, phát huy hiệu quả và hướng đến mục tiêu người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn từ chương trình NTM đem lại.

Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ thẳng thắn, để đạt các tiêu chí đã khó, nhưng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn khó hơn. Địa phương sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, huy động sự đóng góp nhân lực, vật lực của Nhân dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng NTM chất lượng cao hơn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc Nguyễn Văn Mạnh cho rằng, với lợi thế của địa phương, Vinh Mỹ cần chú trọng phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có quy mô, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn nhằm xây dựng nền nông nghệp hàng hóa có chất lượng gắn với công nghiệp chế biến. Đây là vấn đề cốt lõi để Vinh Mỹ tiếp tục phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Địa phương không ngừng nâng cao ý thức của người dân, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, nhất là các tiêu chí do Nhân dân tự làm như xây dựng cơ sở hạ tầng theo cơ chế đặc thù gồm làm đường làng, ngõ xóm. Củng cố và hoàn thiện chương trình phát triển hạ tầng, kinh tế trong xây dựng NTM đáp ứng yêu cầu phát triển ở giai đoạn mới.

Trong định hướng, địa phương chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và gắn sản xuất với thị trường. Có giải pháp hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, nhất là đối với các nhóm sản phẩm chủ lực nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, ngoài sự nỗ lực của địa phương, các ban, ngành liên quan của huyện cần vào cuộc giúp đỡ, hỗ trợ để Vinh Mỹ giữ vững danh hiệu và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng thành công xã NTM nâng cao, kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP