Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

19/07/2013 - 05:22

Xây dựng phong cách người cảnh sát vì nhân dân phục vụ

TTH - Cùng với việc triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng công an tỉnh nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với các chương trình hành động khác nhằm khắc phục những tồn tại khuyết điểm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng phong cách người cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ.

 
Tạo sự chuyển biến từ các cấp ủy Đảng và trong cán bộ đảng viên
 
Xây dựng phong cách người cảnh sát vì nhân dân phục vụ
 
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với tinh thần cầu thị, các cấp ủy Đảng đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá một cách khách quan những hạn chế, khuyết điểm từ đó đề ra những biện pháp khắc phục. Qua đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vững vàng về chính trị, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đối với mọi lĩnh vực công tác. Trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Sau kiểm điểm, tất cả các tập thể và nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đã thực sự thấm nhuần, tự giác khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng, quan hệ nội bộ ngày càng gắn bó chặt chẽ, trên tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ.
 
Nhiều đơn vị đã tập trung giải quyết những vướng mắc, khuyết điểm hạn chế trong công tác cán bộ, năng lực phối hợp điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với cán bộ đảng viên, qua kiểm điểm cho thấy hầu hết có ý thức giữ gìn đạo đức phẩm chất của người cán bộ công an nhân dân, trung thành với Đảng, vượt mọi khó khăn, hết lòng phụng sự sự nghiệp cách mạng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được chuyển biến rõ nét về ý chí và hành động trên nhiều lĩnh vực. Thể hiện rõ nhất, trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 toàn lực lượng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tai nạn, tệ nạn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
Xây dựng phong cách người cảnh sát vì nhân dân phục vụ
 
Trong hai năm qua, có 85% cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 353 lượt tập thể, 1927 lượt cá nhân được Bộ Công an, các cấp, các ngành khen thưởng.
Với tính chất đặc thù thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và trực tiếp đương đầu với các loại tội phạm có tính chất manh động, nguy hiểm, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng phong cách người cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ với 9 giải pháp, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công tội phạm, lịch sự, niềm nở khi giao tiếp với nhân dân. Thực hiện chương trình hành động này, thời gian qua tại các bộ phận tiếp dân như công an phường, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… đã có nhiều chuyển biến về lễ tiết tác phong, làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tại các đơn vị chiến đấu, cán bộ chiến sĩ luôn thực hiện tốt công tác ứng trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã mở đợt chỉnh huấn trong lực lượng cảnh sát giao thông, trong đó chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ CAND ” và các văn bản về phòng ngừa tiêu cực trong lực lượng CSGT của Bộ Công an; Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh đưa tiêu chí “Cảnh sát giao thông nói không với tiêu cực” để nâng cao nhận thức trong cán bộ chiến sĩ.
 
Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục CBCS vừa tăng cường giám sát, thanh tra kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, kết hợp xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tận tụy với công việc được cán bộ và nhân dân khen ngợi.

Phong Liên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP