13/03/2017 - 21:12

Xây dựng phong cách người công an TP. Huế vì Nhân dân phục vụ

TTH - “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” là nội dung cuộc vận động được phát động chiều 13/3 do Ban Chỉ huy Công an TP. Huế tổ chức.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ công an TP. Huế thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng đơn vị, đảm bảo cán bộ, chiến sĩ công an Nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Được biết, Công an TP. Huế và Phòng Cảnh sát Giao thông là 2 đơn vị được Ban Giám Đốc Công an tỉnh chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP