14/02/2022 - 16:52

Xây dựng Phong Điền trở thành đô thị động lực, sớm trở thành thị xã

TTH.VN - Chiều 14/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan có buổi làm việc trực tuyến với cán bộ chủ chốt huyện Phong Điền về kế hoạch triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao chất lượng đô thị

Một góc khu công nghiệp Phong Điền 

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Nguyễn Đình Bách cho biết, triển khai xây dựng đô thị loại IV theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy, huyện đã tiến hành quy hoạch chung huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã cơ bản hoàn chỉnh nội dung Chương trình. Đề án đề nghị công nhận đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV hiện nay đã hoàn thành việc khảo sát, đánh giá; sau khi Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt và triển khai, UBND huyện tiếp tục hoàn thiện, trình các cấp thẩm định để trình Bộ Xây dựng trong năm 2023…

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tổ chức rà soát, đánh giá đô thị Phong Điền và đối chiếu theo 5 tiêu chí của đô thị loại IV được quy định tại Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Từ đó, đề ra các giải pháp thực hiện cho từng nhóm tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể để đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV; góp phần nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện cảnh quan đô thị, nhất là tạo cảm quan đô thị cho toàn đô thị Phong Điền. Đồng thời, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; thu nhập bình quân đầu người đạt mức cao so với bình quân chung của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện các dự án trọng điểm để tạo điểm nhấn khi trở thành thị xã.

Tại buổi làm việc lãnh đạo các sơ, ban, ngành liên quan đề xuất các giải pháp, nội dung trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch đô thị, chỉnh trang khu trung tâm các đô thị; cơ chế tài chính ngân sách hỗ trợ, huy động nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển huyện Phong Điền sớm thành thị xã để góp phần cùng cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Xác định lộ trình và các bước đi hợp lý

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Phong Điền trong thực hiện Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy. Khẳng định việc thực hiện nghị quyết này sẽ góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện có quyết tâm chính trị, xác định lộ trình các bước đi tiếp theo hợp lý, tác nghiệp liên tục, định kỳ báo cáo với UBND tỉnh. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực, thực hiện hiệu quả các đề án để xây dựng Phong Điền trở thành đô thị trung tâm, vùng kinh tế động lực phía Bắc của Thừa Thiên Huế, sớm đạt được các tiêu chí trở thành thị xã.

Muốn đạt được kết quả cao trong thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo lãnh đạo huyện cần đổi mới tư duy, tranh thủ sự ủng hộ của các sở, ban, ngành; tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực trong tiến trình phát triển; có lộ trình hợp lý trong xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Huyện cần bám sát đặc thù địa phương nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí. Từ đó tiến hành bóc tách từng hạng mục, dự án, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả tốt. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò mũi nhọn của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế và phát triển mạnh các ngành dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện chú trọng đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tập trung xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; xúc tiến hình thành khu du lịch quốc gia tại Phong Sơn, Phong Xuân. Tập trung đầu tư hạ tầng gắn với thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ tại các khu vực có tiềm năng để hình thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, đảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị… trong quá trình lập quy hoạch để tạo điểm nhấn, bản sắc riêng cho Phong Điền.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP