22/05/2015 - 17:51

Xây dựng Trường đại học Nông Lâm Huế theo hướng nghiên cứu và chất lượng cao

TTH - Ngày 22/5, Trường đại học Nông Lâm - Đại học Huế tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường đại học Nông Lâm đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình, cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng chủ động khắc phục nhiều khó khăn, khai thác mọi khả năng và nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội IX đề ra. Quy mô tuyển sinh của các hình thức đào tạo và các trình độ đào tạo đều tăng, chất lượng đào tạo cơ bản được giữ vững. Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả rõ rệt. Cơ sở vật chất được tăng cường. Đội ngũ giảng dạy tăng cả về số lượng và nâng cao về chất lượng,... Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường đại học Nông Lâm đặt ra phương hướng, mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới toàn diện, tăng cường hợp tác và hội nhập, xây dựng Trường đại học Nông Lâm - Đại học Huế theo hướng nghiên cứu và chất lượng cao”.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP