Giáo dục Tin tức giáo dục

20/06/2020 - 14:59

Xây dựng Trường đại học Sư phạm trở thành trường trọng điểm quốc gia

TTH.VN - Đó là một trong những mục tiêu, phương hướng được đặt ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra phiên chính thức vào ngày 20/6.

Các đại biểu bầu ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 năm qua, Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 56% trong đó có 22,2% là giáo sư, phó giáo sư, vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV là trên 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, trong đó có 18-20% giáo sư, phó giáo sư. Trường đã mở mới 6 mã ngành đào tạo trình độ ĐH; đổi mới mô hình và chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo hướng tích hợp rộng và phân hóa sâu.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2015 - 2020, cán bộ giảng viên của trường đã công bố 664 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế và kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế có uy tín, gần 1.000 bài trên các tạp chí. Đặc biệt, trong đó có 241 bài thuộc danh mục ISI, 30 bài thuộc danh mục Scopus cùng hàng trăm bài trên các tạp chí khoa học khác (tăng 6 lần so với số lượng 140 bài quốc tế trong giai đoạn 2010 - 2015), xếp ở nhóm cao nhất của ĐH Huế cũng như nhóm các trường sư phạm toàn quốc…

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ nhà trường đặt ra mục tiêu: “Phát huy mọi nguồn lực, chủ động sáng tạo và tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức, đưa Trường ĐH Sư phạm trở thành một trong ba trường sư phạm trọng điểm quốc gia, góp phần xây dựng ĐH Huế thành ĐH Quốc gia”.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 thành viên.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP