06/08/2021 - 18:41

Xây dựng và phát triển TP. Huế xứng tầm đô thị hạt nhân

TTH.VN - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu chỉ đạo như trên tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh với Ban Thường vụ Thành ủy Huế chiều 6/8. Nội dung buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của TP. Huế sau triển khai thực hiện Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và định hướng phát triển của thành phố thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cùng làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Nỗ lực, thống nhất cao

Báo cáo tại buổi làm việc, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định nêu rõ, dịch bệnh COVID -19 đã tác động đến nhiều mặt. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự nỗ lực, thống nhất cao của hệ thống chính trị và Nhân dân toàn thành phố nên đã đạt được những kết quả quan trọng.

6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 50%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 49%; thu ngân sách ước đạt 70% và hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 5.900 lao động. Thành ủy Huế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tổng giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách thành phố quản lý 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 120,1/190,7 tỷ đồng (đạt 63% kế hoạch)...

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định khẳng định, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thành phố và các phường, xã được sáp nhập đều vui mừng, phấn khởi, đồng thuận trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đến nay, công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của các phường thành lập mới cơ bản hoàn thành bước 1 theo kế hoạch đề ra. 

Hướng phát triển trong thời gian tới, thành phố xác định, tiếp tục ưu tiên công tác phòng, chống; kiểm soát tốt dịch COVID -19 theo phương châm: giảm thiểu các sinh hoạt không thiết yếu, ưu tiên đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của Nhân dân; chỉnh trang, định hướng phát triển phần lõi TP. Huế thành đô thị di sản đặc thù; mở rộng không gian phát triển đô thị Huế; từng bước đầu tư nâng cấp các phường, xã để đạt các chuẩn đô thị, đưa các xã thành phường; tăng cường công tác quản lý xây dựng, đô thị trên địa bàn, nhất là tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập phường…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, mục tiêu cao nhất là xây dựng TP. Huế thành đô thị hạt nhân để đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thành ủy Huế cần tập trung lãnh, chỉ đạo, sớm ổn định bộ máy, các tổ chức chính trị - xã hội ở những nơi mới sáp nhập, mở rộng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hỗ trợ thêm nhân sự để hỗ trợ, giúp đỡ thêm cho TP. Huế thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tăng cường công tác quản lý xây dựng, đô thị trên địa bàn, tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập phường.

Tạo nguồn lực đầu tư cho thành phố mở rộng

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh đề xuất giải đáp, làm rõ thêm một số vấn đề Ban Thường vụ Thành ủy Huế quan tâm kiến nghị để phát triển thành phố trong thời gian tới. Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao những nỗ lực của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Huế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, cần sớm ổn định bộ máy, các tổ chức chính trị - xã hội ở những nơi mới sáp nhập, mở rộng

Để sớm ổn định tình hình, xây dựng và phát triển TP. Huế xứng tầm đô thị hạt nhân của tỉnh trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm.

Đó là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức sơ sở Đảng sau thực hiện Nghị quyết 1264; rà soát, xây dựng lại đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là những đơn vị mới sáp nhập, thành lập mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Ngoài quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận của Tinh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Huế cần ưu tiên công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch COVID -19; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển TP. Huế gắn với tháo gỡ các khó khăn; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên nguồn lực để đầu tư nâng cấp đồng bộ các phường, xã để đạt các chuẩn đô thị, đưa các xã thành phường trong thời gian sớm nhất; cần có những cơ chế ưu tiên đối với những thiết chế quan trọng; tạo nguồn quỹ đất để phát triển.

Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, nhất là các dự án đã và đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra; khai thác tối đa các nguồn lực, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; triển khai các giải pháp kích cầu du lịch ngay sau khi dịch bệnh được khống chế; xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù, tạo nguồn lực đầu tư cho thành phố mở rộng hiện nay.

Khai thác, phát triển các ngành, lĩnh vực, yếu tố kinh tế mới của thành phố phát sinh sau quá trình mở rộng địa giới hành chính; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tìm kiếm và xúc tiến kêu gọi đầu tư; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Đảng bộ và chính quyền TP. Huế trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Anh Phong 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP