Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

27/05/2022 - 13:10

Xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác tuyển quân năm 2023

TTH.VN - Nội dung này được Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 diễn ra sáng 27/5.

Khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2022

Năm 2022, TP. Huế thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện thành phố mới mở rộng địa giới hành chính nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thực hiện kế hoạch giao-nhận quân năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP. Huế đã tổ chức sơ tuyển, khám tuyển và xét duyệt gọi nhập ngũ, trong đó khối quân sự có 436/436 thanh niên, đạt 100% kế hoạch; khối công an có 73/73 thanh niên, đạt 100% kế hoạch đề ra. Để đạt các kết quả trên, các cơ quan đã tích cực bám sát địa bàn, cùng với địa phương tập trung chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng NVQS TP. Huế đề nghị các ban ngành, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch về công tác tuyển quân bảo đảm đúng luật, đúng quy trình, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh, để công tác tuyển quân đạt kế hoạch đề ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai; Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể phát động phong trào thanh niên hăng hái tham gia, tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác giáo dục truyền thống của quê hương, quân đội và nâng cao ý thức chính trị về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng lực lượng vũ trang.

Tin, ảnh: Thanh Hương   

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP