Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

19/01/2022 - 12:44

Xây dựng xã nông thôn mới thông minh

TTH.VN - Sáng 19/1, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập hội đồng tư vấn giao Hợp tác xã Nông nghiệp số (Hà Nội) triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới (NTM) thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế".

Đề tài do KS Lê Anh Hoàng, công tác tại Hợp tác xã Nông nghiệp số làm chủ nhiệm triển khai thực hiện trong thời gian 18 tháng (1/2022-6/2023).

Với thời gian trên, đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích mô hình dịch vụ nông thôn thông minh và các đặc điểm của xã đạt chuẩn tại Thừa Thiên Huế, điển hình là hai xã Vinh Hưng (Phú Lộc) và Quảng Thọ (Quảng Điền) để phát triển xã thông minh, định hướng xã NTM thông minh. Qua đó, triển khai các ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh cho các hoạt động quản lý ở hai địa phương này, như hệ thống hỗ trợ điều hành, quản lý sản xuất nông nghiệp; hệ thống quan trắc môi trường không khí, nước; phần mềm tương tác giữa chính quyền địa phương với người dân; hệ thống quảng bá du lịch bằng công nghệ VR3D.

Ngoài ra, đề tài còn xây dựng bộ tiêu chí xã thông minh với định hướng xã NTM thông minh dựa trên phân tích đặc thù ở địa phương; trong đó tích hợp các yêu cầu của mô hình "xã thông minh" của Bộ Thông tin và Truyền thông và mô hình NTM nâng cao/kiểu mẫu, kết hợp với các định hướng phát triển chuyển đổi số cho từng khu vực nông thôn...

Kinh phí thực hiện đề tài này dự kiến gần 2,2 tỷ đồng.

 Song Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP