Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/01/2019 - 14:43

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân

TTH.VN - Chiều 17/1, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 - Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ khối.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn dự và trực tiếp triển khai những nội dung cốt lõi, quan trọng của chuyên đề; trong đó, nhấn mạnh đến sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng; phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo là yếu tố tiên quyết về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân…

Sau hội nghị này, nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối tùy theo vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng, chăm lo đời sống Nhân dân.

 Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP