09/10/2014 - 13:11

Xem xét chấm dứt việc huy động đóng góp tự nguyện trái tuyến

TTH - Qua kiểm tra 10 đơn vị trường học nhìn chung các trường thu đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước (như thu học phí, lệ phí giữ xe, BHYT), dự kiến chi đảm bảo đúng nguyên tắc và thỏa thuận của trường với cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, một số trường còn thu hộ, chi hộ phụ huynh. Việc công khai thu, chi của nhà trường chưa được đầy đủ và đến tận tất cả phụ huynh... Ông Phan Nam (ảnh), Trưởng phòng GD&ĐT TP Huế đã khẳng định như vậy.

Thu, chi ở các trường có rất nhiều khoản và mức thu khác nhau. Điều này đã gây ra nhiều bức xúc cho phụ huynh học sinh vào đầu năm học mới. Vậy, phòng đã có những biện pháp nào để chấn chỉnh, thưa ông?

Việc các trường có nhiều khoản thu và mức thu khác nhau là hoàn toàn đúng thực tế. Tuy nhiên, trong đó có nhiều khoản thu là thu hộ. Chẳng hạn: đồng phục, bảng tên, phiếu liên lạc, bảo hiểm thân thể... hoặc khoản thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh như: tiền ăn, kinh phí phục vụ bán trú, hỗ trợ điện nước, mua sắm vật dụng phục vụ bán trú (chén, bát, chăn, gối, ca cốc...). Mức thu khác nhau do điều kiện và nhu cầu cụ thể của phụ huynh các trường khác nhau.
Riêng khoản thu tự nguyện thực hiện theo quy định tại văn bản số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường đã thực hiện đúng quy trình và sử dụng đúng mục đích đã đề ra. Thực tế, có trường thu số tiền khá nhiều, gây khó khăn cho một số phụ huynh, gây cảm giác lạm thu. Nhưng qua kiểm tra thực tế việc thu tự nguyện đều được phục vụ trực tiếp cho học sinh, giúp nhà trường cải tạo được CSVC trường lớp khang trang hơn. Về phía Phòng GD-ĐT, nếu kiểm tra thấy dự kiến chi không đúng sẽ yêu cầu phải dừng ngay (trả lại cho phụ huynh hoặc phải chi đúng mục đích đã đề ra).
Về lâu dài, Phòng có những giải pháp nào để hạn chế tình trạng lạm thu, lạm chi ở các trường như hiện nay?
Trong năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT sẽ chỉ đạo các trường chấm dứt việc huy động đóng góp tự nguyện trái tuyến. Theo đó, các trường phải đổi phương thức tuyển sinh. Phòng GD&ĐTsẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh về các trường. Tuy nhiên, nếu các trường có nhu cầu huy động tự nguyện thì huy động toàn thể cha mẹ học sinh của trường và Phòng sẽ xét duyệt kỹ việc cho phép thu tự nguyện hay không. Ngoài ra, Phòng GD&ĐT sẽ chỉ đạo các trường không được thu bất kỳ khoản thu nào nếu chưa họp toàn thể cha mẹ học sinh và chưa được sự thống nhất của cha mẹ các em. Ngoài ra, các trường phải công khai rõ ràng các khoản thu, chi; Phân tích rõ khoản thu do Nhà nước quy định; thu hộ; thu theo thỏa thuận phục vụ bán trú; tự nguyện đóng góp...
Tất cả các khoản thu phải báo cáo về Phòng GD&ĐT và được sự thống nhất của Phòng mới được tiến hành thu. Nếu trường tự ý thu không báo cáo thì hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xin cám ơn ông!

Thanh Hải (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP