Kinh tế Khoa học - công nghệ

05/11/2021 - 18:16

Xét chọn 9 đề tài, công trình để tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học công nghệ

TTH.VN - Chiều 5/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức hội đồng thẩm định xét chọn 9 đề tài, công trình trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tặng Giải thưởng Cố đô về KHCN lần thứ IV, năm 2021.

9 đề tài, công trình nói trên, gồm: "Văn học Việt Nam đổi mới-từ những điểm nhìn tham chiếu (NXB Văn hóa Văn nghệ)"; "Minh chứng về chủ quyền biển đảo Việt Nam"; "Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế"; "Cụm công trình về thơ Việt Nam"; "Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"; "Phong trào Cần Vương ở các tỉnh Bắc Trung kỳ";" Kiến trúc Đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế"; "Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi ở Việt Nam"; "Địa chí Thừa Thiên Huế-Phần Văn hóa".

Theo các thành viên trong hội đồng thẩm định, những đề tài, công trình, cụm công trình trên đã có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và góp phần sự nghiệp phát triển KHCN của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến, lễ trao tặng Giải thưởng Cố đô về KHCN lần thứ IV diễn ra vào dịp cuối tháng 11 năm 2021.

Minh Văn

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP