Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

23/09/2021 - 15:07

Xét nghiệm PCR cho 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị của UBND tỉnh Về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Tập trung tuyển chọn thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cao hơn năm 2021 để nâng cao chất lượng tuyển quân

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2022 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn một cách chặt chẽ.

Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Chỉ đạo cơ quan quân sự và cơ quan công an để phối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tập trung tuyển chọn thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cao hơn năm 2021 để nâng cao chất lượng tuyển quân.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp mình, các xã, phường, thị trấn đảm bảo 100% hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng luật, không có bù đổi, loại trả. Công tác tuyển chọn phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện công bằng xã hội.

Từng thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp về công tác tuyển quân năm 2022 theo địa bàn phụ trách. Theo chức trách nhiệm vụ của từng sở, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu để giúp đỡ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 chủ trì phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP