Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

24/07/2013 - 14:23

Xin trời đừng gió mồ côi

TTH.VN - (TTH) -

Quê nhà còn lại mẹ tôi

Thân cau mấy cỗi lẻ loi góc vườn

Giàn trầu xiêu sợ gió vờn

Mùa qua khô trái mướp hương bên rào

Lom hom mẹ buộc giàn bầu

Giật mình bông lụt bờ ao nở rồi

Đàn kiến di cư tha mồi

Mẹ còn trái bí nằm nôi để dành

Mưa dầm đếm tuổi mái tranh

Cơn giông bất chợt lay cành khô rơi

Xin trời đừng gió mồ côi

Lá trầu vàng - dáng mẹ tôi lưng còng!

Dương Đức Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP