23/05/2012 - 16:07

Xóa bỏ tệ quan liêu

TTH - Bệnh quan liêu, dân chủ hình thức, thái độ quan cách, hách dịch, xa rời quần chúng… là hiện tượng có tính phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành, kể cả ở cơ sở. Tệ quan liêu còn biểu hiện ở bệnh phô trương, coi nhẹ tính hiệu quả, nặng về giấy tờ, bệnh cục bộ, thói thụ động…

Đã là cán bộ thì ít nhiều đều có quyền hành. Quyền hành là môi trường khách quan làm cho cán bộ dễ quên vai trò của quần chúng. Những cán bộ kém năng lực thường dùng quyền lực thay cho năng lực. Cán bộ quan liêu luôn ngồi bàn giấy, ra chỉ thị cho cấp dưới và có “sáng kiến” đề ra nhiều cuộc vận động với tên gọi rất kêu, hấp dẫn, nhưng chỉ dừng lại ở khẩu hiệu suông.

Thật không sai chút nào, nếu có ai đó nói rằng: Tệ quan liêu đem lại lợi ích cho những kẻ mắc bệnh đó. Chính lợi ích vị kỷ này là lý do làm cho một số dạng của tệ quan liêu sống dai dẳng và trở thành căn bệnh mãn tính rất khó chữa.
 
Trong thực tế, có những việc do quan liêu mà cán bộ nhắm mắt hay vì lợi ích mà giải quyết làm cho nhân dân bất bình. Nhiều trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở không hợp pháp nhưng do quan liêu, nghe báo cáo, không kiểm tra vẫn cứ cấp, để lại hậu quả xấu. Ngược lại, nhiều trường hợp hội đủ điều kiện về thủ tục, đáng ra là được giải quyết nhưng do cán bộ quan liêu, né tránh, hay vì chưa có lợi ích cho cá nhân nên cứ đùn đẩy từ phòng này qua ban nọ gây khó khăn cho người dân.
 
Bệnh quan liêu làm cho cán bộ, nhất là cán bộ có thẩm quyền giải quyết vấn đề sai lệch, không sát với thực tế. Thường là do nghe cấp dưới báo cáo nhưng không kiểm tra. Quá tin vào tham mưu của cấp dưới, thiếu sâu sát với công việc, càng dẫn đến những kết luận vấn đề gây bức xúc cho cơ sở, làm mất lòng tin của nhân dân. Cán bộ cấp trên quan liêu thì cán bộ cấp dưới lộng quyền, thậm chí lộng hành. Hành động xong báo cáo sau.
 
Vừa rồi, chúng tôi tiếp xúc với nhiều cán bộ đã nghỉ hưu, nhân dân kể cho nghe về những ấm ức của họ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở, tranh chấp đất đai, nhà cửa. Sự việc kéo dài những 5, 7 năm chưa giải quyết được do cán bộ, phòng, ban của cơ quan Nhà nước quá quan liêu, không hề về cơ sở xem xét. Thế nhưng, mới đây, may mắn trong một cuộc tiếp dân, khi nghe chuyện, có ông cán bộ không quan liêu, ông kiểm tra kỹ và giải quyết vấn đề rốt ráo ngay. Cán bộ quan liêu giải quyết sự việc kéo dài hàng năm. Cán bộ không quan liêu, gần dân giải quyết sự việc trong vài ngày. Sẽ có người không tin
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP