Kinh tế Kinh tế

20/02/2022 - 14:37

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất

TTH.VN - Đó là thông tin đáng chú ý tại công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Một góc đô thị An Vân Dương 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm giám sát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi của mình đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, không để lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. Rà soát các bất cập về đấu giá quyền sử dụng đất, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất, nhà ở, thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản; đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực (nếu có).

Công an tỉnh chỉ đạo, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP