Kinh tế Thông tin thị trường

15/04/2016 - 14:20

Xử lý sao đối với tiền thuế nộp nhầm tài khoản?

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn một số DN và ngân hàng xử lý vướng mắc trong việc nộp thuế nhầm tài khoản.


Nếu nộp thuế nhầm tài khoản, DN hoặc ngân hàng có công văn gửi tới cơ quan Hải quan. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, đối với số tiền thuế hạch toán nhầm tài khoản của những tờ khai phát sinh trong năm ngân sách, trên có sở giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, DN hoặc ngân hàng có công văn đề nghị và lập giấy đề nghị điều chỉnh theo mẫu C1-07 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC gửi đến cơ quan Hải quan nơi quản lý thu với nội dung: Đề nghị chuyển từ tài khoản thu nộp NSNN sang tài khoản thu thuế tạm thu tại phần “các nội dung khác đề nghị điều chỉnh” trên giấy đề nghị điều chỉnh C1-07, các nội dung khác không thay đổi.

Đối với số tiền thuế hạch toán nhầm tài khoản của những tờ khai phát sinh ngoài năm ngân sách thì trên có sở giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, DN hoặc ngân hàng có công văn đề nghị hoàn thuế kiêm bù trừ sang tờ khai khác gửi đến cơ quan Hải quan nơi quản lý thu, có nêu rõ lý do.

Trên cơ sở công văn đề nghị của DN hoặc ngân hàng, cơ quan Hải quan xem, xét, lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫu số C1-05/NS ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC với phần nội dung “hoặc TK tạm thu số: 3512” tại phần 2. Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN của mẫu C1-05 gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn kiêm bù trừ số tiền nêu trên của DN.

Theo Báo Hải Quan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP