11/08/2015 - 07:51

Xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho 8 địa phương

TTH.VN - Thừa Thiên Huế được cấp 170.000 liều vắc xin và 10.000 lít hóa chất sát trùng.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 55.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 550.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min; 60.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 150.000 liều vắc xin LMLM type O và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine cho 8 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kom Tum để phòng, chống dịch bệnh.

Số liều vắc xin và hóa chất được phân cho các tỉnh, thành phố trên như sau: tỉnh Nghệ An 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Quảng Bình 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 15 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Thừa Thiên Huế 20.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắc xin LMLM type O, 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; thành phố Đà Nẵng 10.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Quảng Ngãi 30.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 150.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Bình Định 100.000 liều vắc xin LMLM type O, 150.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Gia Lai 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Kon Tum 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP